Jezus jest Słowem – wrócił do Nieba, gdy wykonał zadanie. Czy znasz tę Bożą zasadę? (M. Nikodem)

Jezus jest Słowem – wrócił do Nieba, gdy wykonał zadanie. Czy znasz tę Bożą zasadę? (M. Nikodem)