Grzech, Nowe Stworzenie, Przymierze, Miłość. (Marcin)