Gorliwość Eliasza, Jezusa… i moja! (Michał Nikodem)