Gorliwość – Bądź płomiennego Ducha. (Michał Nikodem)