„Czuwajcie!”, czyli co konkretnie robić. (Michał Nikodem)