Dziś cały Kościół czyta o Chefsibie! (Michał Nikodem)