Duch, dusza, ciało… Którym życiem żyjesz? (Michał Nikodem)