Czy cieszysz się życiem człowieka, którego kocha Bóg? (Michał Nikodem)

Czy cieszysz się życiem człowieka, którego kocha Bóg? (Michał Nikodem)

Ważne słowo dla „Chefsiby” – na zakończenie postu noworocznego.

W tym czasie rozważaliśmy „Efezjan 4”. Posłuchaj, do czego Bóg zachęca nas teraz: „Efezjan 5,1”!