Co to znaczy „być we Wspólnocie Chefsiba”? (Michał Nikodem)

Co to znaczy „być we Wspólnocie Chefsiba”? (Michał Nikodem)

Dz, 4,32

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 33 Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. 34 Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je 35 i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Dz 2, 46 

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. 47 Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Co to znaczy „należeć do Wspólnoty”?
Częścią „Chefsiby” jest osoba, która przyjęła Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a jako uczeń Chrystusa zdecydowała się:

  • na budowanie w naszej wspólnocie wzajemnych relacji – z troską i zaangażowaniem, w oparciu o wartości „Chefsiby”

  • na uczestnictwo w formacji i służbach, zgodnie z wizją, strategią, charyzmatem i wartościami „Chefsiby”;

  • regularne wspieranie finansowe dzieł „Chefsiby” (przez dziesięcinę i ofiary);

  • dawanie dobrego świadectwa chrześcijańskiego życia;

Wspólnota rozumie „sezonowość życia” i wspiera osoby, którym zależy na tworzeniu wspólnoty, choć w danym okresie życia, z jakichś powodów, nie mogą funkcjonować w pełni zgodnie z powyższymi standardami” Chefsiby”. Standardy przypominają nam o jakości życia, jakiego Bóg chce dla każdego z nas, i zachęcają nas do dążenia w tę stronę.

Mt 6,21 Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.