Chefsiba to wspólnota posłana, czyli apostolska! (M. Nikodem, M. Miłuński, J. Weigl)

Chefsiba to wspólnota posłana, czyli apostolska! (M. Nikodem, M. Miłuński, J. Weigl)