Chefsiba jako wspólnota służąca. (Michał, Paweł, Kinga)