Bóg patrzy dalej, bo jest Bogiem wizji. (Michał Nikodem)