Bądź człowiekiem pokoju i radości. (Michał Nikodem, Marcin)