Audiencja u Króla – pytania Boga do Ciebie. (Krzysztof Góra)