Przekaz Ralpha Martina do Chefsiby: Nigdy nie poddawaj się!

Chefsiba_Ralph_Martin_ks.Prowincjal_A.Wita

Przekaz Ralpha Martina do Chefsiby: Nigdy nie poddawaj się!

Podczas niedzielnego spotkania (23.11.2014r.) Ralph Martin – pionier Odnowy, znany ewangelizator, gość główny drugiej Konferencji Wiary, mówił do Chefsiby: Never give up! Nigdy nie poddawaj się! Zachęcał nas do słuchania Ducha Świętego i do wytrwałości w wierze.