Post 2016

baner post fb

Post 2016

Tak jak w 2015 roku, ten rok również rozpoczynamy postem.
Post ma przybliżyć nas do Pana Boga. Chefsibianie przez pierwszy tydzień modlą się o swój wzrost, swoje intencje, przez drugi – o swoje powołanie we Wspólnocie a przez trzeci o nasz kraj.

To wspaniałe, że 9 Wspólnot zjednoczyło się we wspólnej akcji!

PS 27, 7-8

7 Usłysz, Panie, głos mój – wołam:
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!
8 O Tobie mówi moje serce: „Szukaj Jego oblicza!”
Szukam, o Panie, Twojego oblicza!