Życie się zmienia, gdy zostajesz uczniem Jezusa! (Jacek Weigl)