Skarby ukryte „w Nim”, czyli w Chrystusie! (Michał Nikodem)