Przejść cierpienie… Ale jak? Z wiarą! (Michał Nikodem)