Myśleć po Bożemu – codzienna praktyka! (Jacek Weigl)