Modlitwa jako autentyczne spotkanie i rozmowa z Bogiem (Michał Nikodem)