Jesteś Nowym Stworzeniem w Chrystusie! (cz.2) (M. Nikodem, M. Miłuńska)