Czy ja w ogóle jeszcze chcę doświadczać zbawienia w Jezusie? (Michał Nikodem)