Czy cieszysz się życiem człowieka, którego kocha Bóg? (Michał Nikodem)